виш лектор м-р Искра Стаменкоска Факултет за странски јазици

  • Образование:
  • Предмети:

Научна област: методика на наставата по англиски јазик

Е-пошта: iskra.stamenkovska@fon.edu.mk

Образование:

Mагистер по применета лингвистика – катедра за англиски јазик и литература, Филолошки факултет „Блаже Конески“,Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Скопје.

Професионално искуство:

2006 - Виш лектор по англиски јазик и предмети од применета лингвистика Универзитет ФОН- Скопје Факултет за странски јазици

2003- 2006 Лектор по англиски јазик на нематични предмети- Англиски јазик применет во струката (ESP)       Правен факултет, Економски факултет, Факултет за дипломатија и меѓународна политика ММ Колеџ

1999-2003 Глобус јазично студио- Скопје, Професор по англиски јазик (работа со деца и возрасни, и со различни јазични степени)          

Обуки и пракса:

Јануари- март 2015     E-Стипендија за наставници (10 седмици) Спонзорирана од Амбасадата на САД во Скопје и Американскиот Стејт Департмент, Универзитет во Орегон - Курс: Формативно и сумарно оценување во наставата по англиски како странски јазик       

Октомври, 2014   Оценувач за IELTS   Британски совет- Скопје, Тест центар MK001

Септември 2014- јули, 2015     Следење и евалуација, Евалуатор во рамките на проектот Сонуваме и другаруваме (Dreams and Friendship) Програма за виртуелна размена ОУ „Крсте Петков Мисирков“ с. Бистрица, Битола Грант на Американскиот Стејт Департмент

Септември- ноември, 2014     Модератор на курс English Grammar and Style, Американско катче- Скопје (9 недели)       

Август, 2014     Модератор на две работилници за пишување на есеи за прием во американски универзитети, College Competitive Club, Американско катче- Скопје  

Јуни, 2014        Shaping the Way We Teach English, 2: The Landscape of English Language Teaching Онлајн курс при Универзитетот во Орегон и Coursera (5 недели)

Mај, 2014          Shaping the Way We Teach English, 1: The Landscape of English Language Teaching - Онлајн курс при Универзитетот во Орегон и Coursera  (5 недели)

Април- мај, 2014          Модератор на курс College Writing 2.3x: Principles of Written English -   Американско катче- Скопје во соработка со Американскиот Стејт Департмент, Амбасадата на САД во Скопје и Беркли Универзитетот во Калифорнија  (5 недели)

Јануари -февруари, 2014        Модератор на курс College Writing 2.2x: Principles of Written English

Американско катче- Скопје во соработка со Американскиот Стејт Департмент, Амбасадата на САД во Скопје и Беркли Универзитетот во Калифорнија (5 недели)

Ноември- декември, 2013       Модератор на курс College Writing 2.1x: Principles of Written English, Американско катче- Скопје во соработка со Американскиот Стејт Департмент, Амбасадата на САД во Скопје и Беркли Универзитетот во Калифорнија (5 недели)

Јануари - Мај, 2013      Гостин професор  Државен универзитет во Ајова, Ајова, САД  Катедра за лингвистика

Декември, 2011 Државен натпревар по англиски јазик Петта приватна гимназија- Скопје  Подготовка на писмен тест по англиски јазик и член во комисијата за селекција

2009-2010 Проект за модернизација на образованието Министерство за образование и наука на РМ и Биро за развој на образованието Обучувач на тема: Методи и постапки за планирање на наставата и вреднување на постигнувањата на учениците- примена на ИКТ     

ЧЛЕНСТВО ВО СТРУЧНИ И АКАДЕМСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Од 2013- International Exchange Alumna Junior Faculty Development Program, Програма за размена на академски кадар, Американски совети во соработка со Американскиот Стејт Департмент

2001-2004  Асоцијација на наставници по англиски јазик во РМ (ELTAM) Член

Конференции и работилници

Септември, 2014 Вебинар на тема: Oral Correction in the English Language Classroom, Oxford Professional Development Webinar, Oxford University Press

Февруари- мај 2013 Серија работилници на тема Тимско учење (Team-Based Learning) Center for Excellence in Learning and Teaching, Iowa State University                            

Февруари, 2013 KC Winter Conference, Cambridge University Press, Kansas City, MO, USA, The Corpus and Instructional Materials

Декември, 2012 On parents’ beliefs about early second language acquisition, 4th International Conference of the English Department, Faculty of Philology, University of Belgrade

Ноември, 2011 Работилница на УНЕСКО и Универзитетот на Југоисточна Европа (ЈИЕ) Using Intercultural Communication in Methodology Classes                               

Ноември, 2011 Работилница на Британски Совет- Скопје Speaking Assessment

Октомври, 2010 6th меѓународна Конференција на ELTAM- IATEFL, Скопје, Empowering Teachers for New Challenges in ELT                   

Април, 2010     Меѓународна конференција на Универзитетот на Југоисточна Европа (ЈИЕ), From Teaching to Learning: Current Trends in ELT                                  

Мај, 2000 Прва меѓународна Конференција на ELTAM- IATEFL, Струга                                         

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА

2010-2013         Ефектот на рано изучување на странски јазик, Проект поддржан од Министерството за образование и наука на РМ

Мај- декември, 2010    Подобрување на наставата по странски јазик, Британски Совет и Министерство за образование и наука на РМ. Проект наменет за развој на специјализирана методологија за наставата по странски јазици во рамките на македонскиот образовен систем, спонзориран од Високиот комесаријат за национални малцинства на ОБСЕ       

Учесник во Фаза 1- подготовка на национален прирачник за наставата по немајчин јазик

Коавтор на поглавјето под наслов: Проверка на јазичните вештини

ПУБЛИКАЦИИ

Декември, 2010           Подобрување на наставата по странски јазик (Британски Совет- Скопје)

Прирачник за наставата по немајчин јазик, Коавтор на поглавјето под наслов: Проверка на јазичните вештини

Декември, 2012           On parents’ beliefs about early second language acquisition, 4th International Conference of the English Department, Faculty of Philology, University of Belgrade

НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА

Декември, 2014 Благодарница од Американското катче и Амбасадата на САД за модерирање на курсот: English Grammar and Style

Maj, 2014  Благодарница од Американското катче и Амбасадата на САД за модерирање на курсот: College Writing 2.3x: Principles of Written English                 

Март, 2014       Благодарница од Американското катче и Амбасадата на САД за модерирање на курсот: College Writing 2.2x: Principles of Written English

Декември, 2013 Благодарница од Американското катче и Амбасадата на САД за модерирање на курсот: College Writing 2.1x: Principles of Written English                      

Март, 2010 Признание за најлектор доделено од Студентска организација на ФОН Универзитет- Скопје

                         


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?