доц. д-р Ирина Чудоска Факултет за политички науки и дипломатија

 • Образование:
 • Предмети:

Научни области: Дипломатија, Меѓународни односи

Службен е-маил: irina.chudoska@fon.edu.mk

Формално образование:

2008-2011      Докторат на економски науки во Европскиот центар за мир и развој (ЕЦПД) основан од Универзитетот за мир на ООН, Белград Р. Србија

Дисертација: “Економската интеграција на имигрантите во ЕУ и САД”     

                        Квалификација: Доктор на економски науки

2007-2010      Докторат на политички науки на Факултетот за правни науки „Јустинијан I” на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” - Скопје, Р.Македонија

 Дисертација: “Анализа на американското и европското искуство во интеграција на имигрантите- членови на исламските заедници“

                       Квалификација: Доктор на политички науки

2004-2007   Магистратура на политички науки на Факултетот за правни науки „ЈустинијанI” на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” - Скопје, Р.Македонија

Дисертација: “Имиграцијата во земјите-членки на ЕУ со посебен акцент на припадниците на муслиманската веросповед“

                       Квалификација: Магистер на политички науки

1999-2003      Диплома по Меѓународни односи и дипломатија на Меѓународниот државен институт по меѓународни односи (Универзитет)- МГИМО(У), Москва, Руска Федерација            

Дисертација:  “Кризата во Р.Македонија во 2001г.”

                       Квалификација: Диплома по меѓународни односи и дипломатија

1992-1999      Основно и средно образование стекнато во „Школо № 282”, Москва, Руска Федерација

Неформално образование:                      

2004    Регионален меѓународен курс по хуманитарно право – Белград, Р.Србија

2004    Студентска размена на после дипломски студии на Универзитетот IUIES - Гориција, Италија

 1.     Меѓународен курс по Шпански јазик “Don Quixote”- Мадрид, Шпанија

2001    Мешународен курс по Шпански јазик “Academia Malaga Plus” –Малага, Шпанија

1997    Меѓународен курс по Англиски јазик “The East Sussex School of English” – Брајтон, В.Британија

Странски јазици:

 • Македонски (мајчин јазик)
 • Руски (на ниво на мајчин јазик)
 • Англиски  (одлично/ активно владеење)
 • Шпански  (одлично/активно владеење)
 • Српски  (одлично/активно владеење)
 • Грчки (основно познавање)

Стипендии:

 1. Корисник на стипендија од македонското Министерство за образование и     наука за дефицитарен кадар;

1999-2003        Корисник на стипендија за одлични студенти кои студираат во странство од македонското Министерство за образование и наука;

200-2003          Корисник на стипендија за школарината при Меѓународниот институт за меѓународни односи (Универзитет)- МГИМО(У) доделена од фондацијата на Претседателот на Руската Федерација;

 

1999-2003        Корисник на стипендија за одличен студент при Меѓународниот институт за меѓународни односи (Универзитет)- МГИМО(У) доделена од МГИМО(У).

Работно искуство:

2011-Present Доцент на Факултетот за политички науки и дипломатија при ФОН-Универзитет;

2008-2011 Асистент на Факултетот за политички науки и дипломатија при ФОН-Универзитет;

2006-2008 Помлад асистент на Факултетот за политички науки и дипломатија при ФОН-Универзитет;

2004-2005  Демонстратор на Факултетот за политички науки и дипломатија при ФОН-Универзитет;

2003-2004 Стручен соработник во кабинетот на Претседателот на Р.Македонија

Членства:

2006-моментално  Член во Институтот за економски стратегиии меѓународни односи- „Охрид“, Скопје Р.Македонија.

2013-моментално Член во уредувачкиот одбор на Меѓународно стучно списание на општествени науки „Визионе“, Скопје, Р.Македонија.

Предавачко искуство:

Институција: Прв приватен Универзитет ФОН- Македонија, Факултет за политички науки и дипломатија

Теми:      предмети од областа на дипломатија и меѓународни односи

 

Институција: Дипломатска академија при Министерството за надворешни работи на Р.Македонија

Теми:       Миграцијата: проблем или придобивка

 

Издадени трудови:

ЗБОРНИЦИ НА ТРУДОВИ

 1. Чудоска И., Чавлески А. “Managing EU Maritime Borders: the Role of FRONTEX” во „Денови на Арчибалд Рајс“ Белград, Р.Србија, Дел 1, стр.411-419;
 2. Чудоска И., Малиќи Н., Зунуни З.There is no Development without Knowledge – the Problem of Experts Outflow from the Balkan Countries” презентирано на меѓународна научна конференција ”New Knowledge  for New Development”, МАНУ Македонска Академија на науки и уметности, Скопје 7-8.10.2013 (во процес на објавување);
 3. Чудоска И., Малиќи Н., Зунуни З., “International Economic Migration as a Global Phenomenon ” презентирано на меѓународната конференција “Migration and Labor Market” организирана од страна на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања при Универзитетот “Св.Кирил и Методиј“, Крушево, Р.Македонија 19-20.10. 2012 (во процес на објавување);
 4. Чудоска И., Чудо Д., “International Business in and after crisis: Changes Challenges and Decisions” презентиран на конференцијата “New Balkans in a changing World with a changing Europe” на Осмата мешународна конференција на ЕЦПД за консолидација, толеранција и безбедност на Балканот, Белград: Европски центар за мир и развој ЕЦПД, 2012, стр. 82-89
 5. Чудоска И. “Joint EU Policy on Fighting Organized Crime Involving Illegal Immigration на “Archibald Rays Days” Белград: Криминалистичка и полициска академија, Дел II, 2012, стр.547-564;  
 6. Чудоска И.,Role of Mass Media in Integration of Muslim Immigrants in the EU” на ”New Balkans and European Union Enlargement”од седмата ЕЦПД меѓународна конференција за консолидација, толеранција и безбедност на Блаканот, Белград: Европски Центар за мир и развој, 2011,стр.347-357;

СТРУЧНА ПЕРИОДИКА:

 1. Чудоска И., Зунун З. „ Global character of economic immigration“, Меѓународно списание за социјални студии „Визионе“ Број 22, Скопје: Списание Визионе – 2014, стр.393-400;
 2. Чудоска И. Immigration Policy of the USA - Definition of the Problem“, Списание за општествени науки „Визионе“: Организација на интелектуалци Демократски клуб -2011, стр.299-306;
 3. Чудоска И. “Immigration in the European union, definition of social problems and problem solving methods“(во процес на печатење на The European Journal of Management and Public Policy); Белград: European Center for Peace and Development of the University for Peace Established by the United Nations;
 4. Чудоска И. “Islam and Islamism as a factor of integration of Muslim immigrants in the EU”, “Global” No.4, Revue of the Institute for Economy Strategies and International Relations – “Ohrid”; Скопје: Institute for Economy Strategies and International Relations “Ohrid” 2009, стр.5-17, www. http://oi.org.mk/upload/Global-4.pdf
 5. Чудоска И. “Mutual policy in the EU and the national policy of the member states for illegal immigration”, Годишник на ФОН-Универзитет, Скопје: ФОН-Универзитет 2009, стр.166-188.
 6. Чудоска И. “Integration of Muslim immigrants in the EU”, Global No.3 Revue of the Institute for Economy Strategies and International Relations- “Ohrid”, Скопје: Institute for Economic Strategies and International Relations “Ohrid” 2008, стр.47-60.
 7. Чудоска И. “Illegal immigration in the EU member states”, Годишник на институот за социолошки и политичко-правни истражувања; Скопје: Институт за социлошки и политичко-правни истражувања, 2008, стр.259-275. 
 8.  Чудоска И. The Role of the Elections in the Democratic Political Systems”, Global Nr.1,  Revue of the Institute for Political and Economic Issues “Ohrid”, Скопје: Institute for Economic Strategies and International Relations “Ohrid” 2007, стр.47-59

Конференции:

 1. Меѓународна конференција “Archibald Rays Days” одржана на Полициска и криминалистичка академија во Белград, Р.Србија 1-2 Март 2014
 2. Меѓународна конференција ”New Knowledge for New Development”, MАНУ МАкедонска академија на науките и уметностите, Скопје, Р.Македонија, 7-8 октомври 2013.
 3. Меѓународна научна конференција „Миграцијата и пазарот на трудот“, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања при Универзитетот Св.„Кирил и Методиј“, Крушево, Р.Македонија, 19-20 Октомври 2012
 4. Осма ЕЦПД меѓународна конференција за консолидација, толеранција и безбедност -“ New Balkans in a changing World with a changing Europe” Белград, Р.Србија 20 октомври 2012
 5.  Улудаг конференција за мешународни односи “Security Issues, Collaboration Possibilities in Balkans and the Vision of Turkey to the Balkans” одржана на Универзитетот Улудаг, Бурса, Р.Турција 20-21 Март 2012.
 6. Меѓународна конференција “Archibald Rays Days” одржана на Полициска и криминалистичка академија во Белград, Р.Србија 1-2 Март 2012
 7. Седма ЕЦПД меѓународна конференција за консолидација, толеранција и безбедност -”New Balkans and European Union Enlargement”, Милочер, Р.Црна Гора, 24-26 Октомври, 20118
 8. Меѓународна конференција на 20 години од формирањето на Пан Европската Унија во Р.Македонија “Europe between values and challenges”, Министерство за надворешни работи на Р.Македонија, 2 ноември 2013.9
 9. ,Национална конференција на политички и меѓурелигиозен диалог и културна толеранција, МАНУ и ОБСЕ на 15 ноември 2013.10
 10. Business Excellence Show, Скопје, Р.Македонија, 20 март 2012.

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?